şirket politikamız

 

 • Türkiye’de sağlıklı gıdalar üretiminde, sektöründe önder bir kuruluş olabilmek ve markalaşmak, kurumsallaşarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve saygın bir kuruluş olarak var olmak ve devam etmek,
 • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile olası risk ve fırsatları değerlendirerek tesisimiz sürekli iyileştirmek, izlenebilirliği sağlamak, uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • Kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve güvenli, damak tadı ve göz zevkine uygun ürünler sunarak müşterilerimizin dengeli beslenmesini sağlamak,
 • Standartlara ve gıda mevzuatına uygun kusursuz ürünü/ hizmeti; tutarlı, müşterilerin güvenlerini kazanacak biçimde ve zamanında sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürünler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Takım ruhuna sahip eğitimli personel ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • Ürün ve hizmet kalitesi ile sektörde aranan bir kuruluş olmak ve saygınlığın sürekliliğini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Doğal çevreye duyarlı olmak, kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak, 
 • Tedarikçilerimizle iş birliği ve güven içinde çalışmak, Şirket politikamızdır.

ONAY

GENEL MÜDÜR